درباره ما

شرکت یگانه نو آوران پویا با شماره ثبت 423620 در سال 91 فعالیت خودرا در زمینه خدمات تخفیف به پرسنل سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دولتی آغاز کرد. با گسترش فعالیت و ثبت 423620 در سال 91 فعالیت خودرا در زمینه خدمات تخفیف به پرسنل سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دولتی آغاز، با گسترش فعالیت و ثبت برندهای برین کارت ،شاتا کارت و عقد قرارداد با پنج گروه صنفی آموزشی، پزشکی، خریدکالا، خدمات و رفاهی و دریافت درصد مشخصی تخفیف نامحدود و ثابت از آنها، توانست افزایش درآمد برای پذیرندگان و همچنین صرفه جویی در مخارج دارندگان را به همراه داشته باشد.

مزایای شاتاکارت

1- صرفه جویی در هزینه های زندگی به میزان حداقل 20%

2-عدم نیاز به چانه زنی و اعمال تخفیف هوشمندانه

3-عدم محدودیت جهت استفاده از مراکز

4-اعمال تخفیف برای کلیه خدمات یک پذیرنده

پوشش کشوری شاتا کارت

پراکندگی مراکز دارنده های شاتا می تواند به غیر از مراکز پذیرنده شاتا در دیگر استان ها نیز استفاده کند (به زودی)