فود کورت پل طبیعت

20

فود کورت پل طبیعت

موقعیت پذیرنده :
بزرگراه شهید حقانی،خ شهیدی پارک آب و آتش،انتهای بال شرقی پل طبقه زیرین