فرش فروشی آزاد شایان

7

فرش فروشی آزاد شایان

فروشگاه فرش دست بافت، تابلو فرش، وسایل اولیه فرش، آموزش قالی بافی، خدمات فرش 


موقعیت پذیرنده :
خیابان 15 خرداد، سبزه میدان، بازاز کفاش ها، سرای بوعلی نو، طبقه 3، پ 105