کافی شاپ پدرخوب

8

کافی شاپ پدرخوب

موقعیت پذیرنده :
خیابان ازادی، بین خوشی و بهبودی، واقع در طبقه بالای رستوران پدرخوب