Oxy club

8

Oxy club

تنها مرکز هایپربار 1/5 اتمسفر، از بین بردن کبودی بعد از عمل های جراحی و کم کردن درد ، اکسیژن رسانی بیشتر به  بافت های آسیب دیده و ریکاوری سریعتر جوان سازی و از بین بردن چین چروک پوست، جلوگیری از تخریب عضلات برای ورزشکاران  


موقعیت پذیرنده :
شهرک غرب، خیابان فرحزادی، رویروی میلاد نور، برج سینا، طبقه 4، واحد 16