مافیا پینت بال

20

مافیا پینت بال

 بازی جذاب مافیا در غالب پینت بال برای اولین بار در ایران در مدت 2 ساعت بازی مهیج در محیط 18000متر مجموعه تفریحی ورزشی قلعه


موقعیت پذیرنده :
دهکده المپیک بلوار زیبا دشت بعد از میدان لاله مجموعه قلعه