بازی واقیعت مجازی توچال
بازی واقیعت مجازی توچال

23

بازی واقیعت مجازی توچال

موقعیت پذیرنده :
انتهای ولنجک مجموعه تفریحی توچال 50متر بالاتر از استگاه مینی بوس غرفه کلامکسی و لیزر تگ