پرده سرای پارسا

8

پرده سرای پارسا

موقعیت پذیرنده :
سعادت آباد - خیابان مطهری - کوچه ده متری - پشت پارک بوستان